Pravidla soutěže „Filmový Valentýn s Mebline”

1. Organizátorem soutěže a dárcem cen je fanpage MeblineCZ. Služba Facebook nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv činnosti spojené s organizováním soutěže a stránkách služby, čímž je také plně osvobozena od odpovědnosti od každého účastníka. Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná ani organizovaná službou Facebook, ani s ní spojená. Administrátor soutěže používá službu Facebook k administraci soutěže na vlastní zodpovědnost.

2. Účastníkem může být každá plnoletá fyzická osoba, která:

a) vlastní konto ve službě Facebook.com s pravdivými údaji

b) nebyla zbavena ani omezena její způsobilost k právním úkonům

c) není zaměstnancem firmy Paweł Marek Małys

d) splní podmínky soutěže

3. Soutěž začíná dne 2.2.2017 v 0.00 hod. a končí dne 13.2.2017 v 23.59 hod.

4. Pro účast v soutěži musí soutěžící v komentáři k soutěžnímu postu splnit tento úkol: V názvu svého oblíbeného filmu vyměnit libovolné slovo za jiné, které označuje druh nábytku (stůl, křeslo, atd.)

5. 5 (pět) výherců soutěže získá 2 (dva) poukazy na vstup do kina Cinestar v České republice nebo Cinemax ve Slovenské republice. Vstupenka platí pro standartní kinosál a 2D filmovou projekci.

6. Ohodnoceno bude 5 nejlepších komentářů, dle rozhodnutí poroty pořadatele soutěže.

7. Výsledky soutěže budou zveřejněny dne 14.2.2017 v 17.00 hod. na stránce http://www.facebook.com/meblineCZ

8. Každý účastník soutěže může umístit pouze jeden soutěžní komentář.

9. Výherci soutěže mají 2 dny na skontaktování se se pomocí soukromé správy s organizátorem na stránce MeblineCZ a potvrzení své totožnosti a poskytnutí údajů pro zaslání výhry. Výhry budou výhercům rozeslány poštou v průbehu 3 dnů od vyhlášení výsledků. Nepřihlášení se o výhru v termínu je považováno za vzdání se výhry.

10. Vložením soutěžního komentáře uděluje soutěžící organizátorovi soutěže časově ani místně neomezenou licenci pro komerční použití jím vloženého soutěžního textu následujícím způsobem: uchovávání, rozmnožování (bez omezení počtu nosičů dat), ukládání do paměti počítačů, sítí (interních i externích, včetně Interenetu) a veřejné prezentování v sociálích sítích jako Facebook.com